Over GMV

Nederland is eerste in de foodprocessing industrie

 

GMV, het contact in de sector

GMV is er trots op dat zij de Nederlandse machinebouwers in de ‘foodprocessing industrie’ vertegenwoordigt. De vereniging telt ongeveer 60 leden van klein tot groot, die actief zijn in verschillende sectoren, zoals Bakery, Biobased, Dairy and Liquid, General Foods, Meat & Feed, Packaging, and Storage & Handling.

Samen vertegenwoordigen de leden zo’n 70 procent van de foodprocessing industrie in Nederland. Dit zorgt ervoor dat GMV wordt gezien als het internationale aanspreekpunt voor de sector in Nederland voor overheid en bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Als centraal platform organiseert GMV collectieve activiteiten om de positie van de sector en onze leden te verstevigen in binnen- en buitenland, kennis te ontsluiten en innovatie en netwerken te stimuleren en zo nieuwe creatieve manieren van samenwerking te ontdekken.

GMV in de wereld

Leden van GMV zijn actief over de hele wereld. GMV heeft aan de basis gestaan van de oprichting van NAFTC-kantoren (Netherlands Agro, Food & Technology Centre) in China, India en Zuid Afrika. Deze kantoren dienen als basis om samenwerking in de food sector tussen Nederland en verschillende andere landen te stimuleren. Ze staan open voor alle Nederlandse bedrijven en organisaties die actief zijn in de agrifood markt.

Partners

De partners en relaties van GMV bestaan uit een groot netwerk van bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s en relevante overheidsorganisaties. GMV is lid van de internationale sectorverenigingen FPME, COPAMA and Europama.

Missie van GMV

De missie van GMV is het behartigen van de algemene belangen van de leden voor zover deze specifiek betrekking hebben op de vervaardiging van en handel in en/of ontwerpen van machines en systemen voor de voedings- en genotmiddelenindustrie, voor menselijke en dierlijke consumptie.

Een kenmerk van het lidmaatschap is service en kwaliteit ten opzichte van afnemers!

De doelstellingen

 • Bevorderen van het gezamenlijk commercieel succes van de leden in het binnen- en buitenland.
 • Beschermen en ontwikkelen van professionele vereisten in de voedingsmiddelen machinebouw.
 • Bevorderen van het onderlinge netwerk.
 • Creëren en onderhouden van netwerk en van relevante externe groeperingen.
 • Informeren inzake ontwikkelingen betreffende technologie en wet- & regelgeving.
 • Kanaliseren, distribueren, selecteren en vergaren van informatie voor de GMV-doelen.
 • Bevorderen van kennisoverdracht op het gebied van levensmiddelentechnologie.

De middelen 

 • Professionele vertegenwoordiging van de branche, in het algemeen en bij overheden.
 • Identificeren van specialismen van lidondernemingen.
 • Organiseren van projecten en bijeenkomsten.
 • Handelsbevordering.
 • Optreden als technische ‘autoriteit’ (bijvoorbeeld inzake normalisatievraagstukken).
 • Optreden als gesprekspartner voor wetenschappelijke instituten binnen het vakgebied etc.
 • Profilering van het branche-imago.
 • Scholing en onderwijs.
 • Kennisbemiddeling (via contacten met kennisinstituten).
 • Informatieverstrekking.